Norges Sildesalgslag: Årsrapport 2008

Norges Sildesalgslag er verdens største markedsplass for pelagisk fisk og omsetter for 4-6 milliarder kroner i året. Laget eies og styres av fiskerne selv. Et viktig mål for Sildelaget er å få fram betydningen det har for den enkelte fisker. Årsrapporten er et viktig virkemiddel for å oppnå dette.

nssl-rapport-08-omslag

Se flere: 1 2

kunde: