CMR: Grafisk profil

Christian Michelsen Research har som visjon å drive med forskning som skaper industriell utvikling. Arbeidet med en ny grafisk profil var en grundig prosess, der vi sammen med CMR definerte hvilke verdier profilen skulle uttrykke.

Profilen gir CMR et helhetlig uttrykk, samtidig som den skiller de ulike avdelingene og selskapene i CMR fra hverandre gjennom egne profilfarger.

Profilen ble gjennomført på alt fra presentasjonsmateriell og web til skilting og merkantile trykksaker. Vi utarbeidet også en profilveileder som viser hvordan logo og profilelementer skal brukes.

kunde: