BIR rapporterer på print og web

Så er også årsrapporten for BIR klar. Årets rapport fokuserer på all kompetansen og fagkunnskapen som finnes i BIR, der bosstømmingen bare representerer en del. Årsrapporten blir publisert både som en lekker trykksak og som søkbar webversjon. Vi har stått for idé, store deler av tekst og design av den trykte rapporten, såvel som utvikling og programmering av webversjonen. Atle Kårstad har tatt bildene.

BIR1

Se flere: 1 2 3 4 5 6 7

kunde: