Artic animerer for SIU

Her er Artics nye film for SIU, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning. Den informerer om Europass CV og språkpass, standardskjema for utfylling av CV og språkkunnskaper som gjør det lettere å gjøre kompetansen din forståelig, og få arbeid eller studieplass i Europa. Filmen skal brukes av tilsvarende senter i 17 europiske land.

Legg inn en kommentar