Mer fisk for Artic!

Ikke nok med at Artic lager årsrapporten for Norges Sildesalgslag, nå har vi også fått jobben med årsrapporten for Pelagisk Forening. Foreningen ble startet i fjor, av redere som tidligere var med i Fiskebåtredernes Forening. Hovedgrunnen til oppstarten var å motvirke de sterke strukturendringene i fiskerinæringen, gjennom at større og større kvoter blir samlet på færre og færre båter. Pelagisk Forening jobber i følge seg “for å bevare aktivitet og sysselsetting langs hele kysten og ønsker et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten, hvor deltageradganger og konsesjoner ikke blir samlet på unødvendig få aktører”. Vi har laget en årsrapport hvor dette budskapet kommer tydelig fram, og snart går resultatet i trykken.

Foreløpig: Her er et bilde av Pelagisk Forenings nettsider.

pelagisk_nett_hoved

Legg inn en kommentar