Animert gjenvinning i BIRs årsrapport

Nå er årsrapporten til BIR ute. Temaet i år er at gjenvinning nytter, noe som blir vist gjennom animerte miljøregnestykker for de ulike avfallstypene BIR tar i mot. Nettutgaven finner du her. I tillegg har vi laget en trykt utgave av rapporten. Uten animasjoner, naturlig nok, men fin for det! Bla under for å se mer.

BIR_2011_1

Se flere: 1 2 3 4 5

kunde: , , , ,

Kommentarer er låst.