BIR Årsrapport 2011

Budskapet i BIRs årsrapport for 2012 er at gjenvinning nytter. Vi laget miljøregnestykker som så på den totale gjenvinningen, og lagde eksempler som får fram de store mengdene på en enda mer tydelig måte. Eksemplene ble vist gjennom illustrative animasjoner for hver avfallstype. Nettutgaven finner du her her. I tillegg har vi laget en trykt utgave av rapporten. Uten animasjoner, naturlig nok, men fin for det! Bla under for å se mer.

BIR_2011_1