Norges Sildesalgslag, årsrapport 2012

Sildelaget fylte 85 år i 2012, og ønsket en årsrapport som kommuniserte at de sentrale verdiene om samhold og samvirke er like viktige i dag, selv om mye annet er forandret.

Vår løsning var å lage en årsrapport med tittelen “På lag i 85 år”. Her kontrasterte vi historiske bilder fra fisket med overskrifter fra dagens fiskerhverdag. Dermed fikk vi vist fram forandringen som har skjedd på en uventet og underholdende måte. Samtidig fikk vi en god inngang til å snakke om de uforanderlige verdiene i Sildelaget. Her ser du noen eksempler.

Sildelag_3