Ny messestand for Utdanning i Bergen

Artic har fått jobben med å utvikle en ny standløsning for Utdanning i Bergen. Standløsningen skal markedsføre Bergen som studieby på ulike studiemesser rundt om i landet, og samler utdanningsinstitusjonene i byen i en felles profilering.

Skissene er godkjent og vi er nå godt i gang med produksjonen av løsningen. Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom de ulike utdanningsinstitusjonene, samt Studentsamskipnaden, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Hovedmålet for samarbeidet er å utvikle og markedsføre Bergen som kunnskapsby.

Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Kunsthøgskolen i Bergen, samt de kristne høyskolene i Bergen (NLA Høgskolen, Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole) er alle representert på standløsningen.

Legg inn en kommentar