Webfilm for SIU: Informerer om Europass CV i 17 land

Denne filmen ble laget for SIU, Senter for internasjonalisering av høyerere utdanning i slutten av 2011. Den informerer om Europass CV og språkpass, standardskjema for utfylling av CV og språkkunnskaper som gjør det lettere å gjøre kompetansen din forståelig, og få arbeid eller studieplass i Europa. Filmen blir brukt aktivt av tilsvarende senter i 17 europiske land. Artic sto for idé, tekst og produksjon.