Trigger: Navn og profil

Trigger het tidligere Askøy Produkter, og er et aksjeselskap som gir arbeidstilbud til yrkeshemmede. Selskapet ønsket et nytt navn og en ny identitet og startet et samarbeid med Artic.

Gjennom en serie workshops kartla vi merkeverdiene i selskapets virksomhet og kom fram til ”Et godt stykke arbeid” som den sentrale kjerneverdien. “Et godt stykke arbeid” er filosofien om at arbeid i seg selv gir mennesker en følelse av verdighet og at det er bruk for dem. Samtidig utviklet vi et nytt navn for selskapet: Navnet Trigger symboliserer en ny start og bevegelse – startskuddet for utvikling, mestring og vekst hos den enkelte, og bedriften. Navneendringen blir fulgt av en fullstendig ny grafisk profil.

Trigger er et eksempel på at en målrettet merkevareprosess kan gi stor effekt, både internt og eksternt.

trigger-1

Se flere: 1 2 3 4

kunde: